/backgrounds/logo.jpg

Recht voor Groningen

 
Stichting Recht voor Groningen is een initiatief van en opgericht door de Groninger Bodem Beweging
 
Recht voor Groningen wil juridisch de rechten en belangen van de burgers m.b.t. de aardbevingen en andere gevolgen van de gaswinning in Groningen behartigen.
Er wonen ongeveer 150.000 mensen in het aardbevingsgebied. 
( cijfers: sociaal plan bureau groningen ) De waarde van de huizen daalt. Mensen ervaren angst. En het woongenot vermindert logischerwijze.
Hoewel mensen rechten hebben, betekent dit niet automatisch dat deze beschermd of verdedigd worden. En als het erop aan komt kan eigenlijk niemand van deze 150.000 slachtoffers een rechtszaak bekostigen. Een multinational of overheid kan hierdoor rechten van burgers naast zich neerleggen en gemakkelijk regels met voeten treden.
Maar gezamenlijk is het wel mogelijk een rechtszaak aan te spannen. Een mooi voorbeeld daarvan is de straf aangifte van schadelijders contra de NAM door advocaat mr. Spong.
Je kan mee doen om samen het juridische gevecht contra de Shell/NAM, CVW en/of overheid/EZ mogelijk te maken. Veel giften maken dat mogelijk. Dit alles onder het motto: allen voor recht, recht voor allen!
Stort je gift op NL 32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. Recht voor Groningen.
Recht voor Groningen heeft de ANBI-status met RSIN 856152845. Dit betekent dat giften aan Recht voor Groningen aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting, en vrijgesteld zijn van schenk- en erfrecht.
Deze Anbi opzoeken
Recht voor Groningen is een initiatief van en opgericht door de Groninger Bodem Beweging
Follow us on Facebook  Follow us on Twitter  
 
© 2018 Recht voor Groningen                                                                     RvG maakt gebruik van Sitemagic CMS